Koncerter forår 2009
Nyborg kirke den 6. maj 2009
Padesø kirke den 17. maj 2009

Program:

Psalmus CXX
Musik: Olsson
Tit er jeg glad
Musik: Carl Nielsen
Skal blomsterne da visne
Musik: Carl Nielsen
Tre Madonnasange
Musik: Lange-Müller
Och jungfrun hon går i ringen
Musik: Alfvén
Peace I leave with you
Musik: Knut Nystedt
De dømte
Musik: Jan Maegaard

Orgel-solo

Deutsche Messe D.872
Musik: Franz Schubert
Orgel: Ágnes Most


Nyborg Motetkor i Padesø kirke


Tilbage
Schubert Franz Schubert 1797-1828

Den tyske Singmesse er en form for stille messe, godkendt af katolske biskopper i tysktalende lande. Oprindelig blev texten ved stille messe læst af præsten med lav stemme, og kunne derfor som regel ikke høres af menigheden. Dette i modsætning til højmessen. Som følge heraf opstod der i det attende århundrede i Østrig-Ungarn og den katolske del af Tyskland den skik, at menigheden eller eventuelt et kor sang salmer imens, hvor salmernes indhold svarede til den text, præsten læste. For exemple under Kyrie eleison blev der sunget en salme over temaet "Herre forbarm dig". Sådanne messer brugtes typisk i små kirker, der ikke havde ressourcer til at gennemføre en Missa Solemnis eller en højmesse. Eller formen blev brugt som supplerende gudstjeneste ved større kirker. Det er uklart hvornår skikken Singmesse opstod, men det vides at W. A. Mozarts far Leopold komponerede en Deutsche Singmesse. Men den mest berømte Deutsche Messe er den, der blev skrevet af Franz Schubert.