Nyborg Kulturnat 2008
fredag den 5. september
Vor Frue kirke kl. 19:00

Nordisk kormusik.
Den lyse nat musik: Bjørn Hjelmborg
tekst: Hans Hartvig Seedorff
Tit er jeg glad musik: Carl Nielsen
tekst: B.S. Ingermann
Pingst musik: Oskar Lindberg
Anthem musik Eskil Hemberg
Och jungrun hon går i ringen svensk danseleg
arr: Hugo Alfvén
September musik: W. Stenhammar
Vesleblomme musik: W. Peterson-Berger
tekst: Björnstjerne Björnson
Laudate musik: Knut Nystedt
Tilbage