Stående bølger kan opstå i et endeligt bølgemedie, hvor der sker refleksion af bølgen ved enderne. Det kan fx. være en svingende streng i et musikinstrument. Når en bølge kommer til enden af strengen bliver den energi, der er i bølgebevægelsen sendt tilbage som en tilsvarende bølge i modsat retning. Den fremadgående bølge interfererer nu med den returnerede ifølge superpositionsprincippet, hvorved der dannes stående bølger.

Bemærk at der er knudepunkter med en halv bølgelængdes afstand.
Stående bølger
En svingende streng må nødvendigvis have knudepunkter i enderne, hvor den er fastgjort. Da afstanden mellem knudepunkter er en halv bølgelængde, må strengens længde være et helt antal halve bølgelængder. Figuren viser nogle exempler.
Da frekvensen hænger sammen med bølgelængden ifølge bølgeligningen, vil de stående svingninger forekomme ved visse bestemte frekvenser.


Stående bølger kan også forekomme ved lydsvingninger.
3 knuder
4 knuder
5 knuder
10 knuder