Dopplereffekt opstår, når bølgefrembringeren og iagttageren bevæger sig i forhold til hinanden.
Dopplereffekt findes for både lyd og lys.
Effekten består i, at iagttageren observerer en anden frekvens af bølgen end bølgegiveren.


Denne figur viser en stillestående lydgiver, der udsender en bølge i alle retninger.

Bølgen kaldes en ringbølge eller elementarbølge.
Cirklerne forestiller bølgetoppe.

Bølgelængden er afstanden mellem cirklerne.
Ringbølge
Hvis lydgiveren bevæger sig imens den udsender lyden, kommer lydbølgerne til at se sådan ud.

Bølgelængden er ikke den samme i alle retninger, og ikke den samme som ved stillestående lydgiver.
Dopplereffekt
Hvis lydgiveren bevæger sig hen imod iagttageren (grøn prik) bliver den iagttagne bølgelængde mindre end hvis lydgiveren står stille. Det betyder ifølge bølgeligningen en højere frekvens.
Omvendt hvis lydgiveren bevæger sig væk fra iagttageren.

Det samme gælder for lys:
Hvis lyskilden bevæger sig hen imod iagttageren, vil lyset observeres med en mindre bølgelængde end den udsendte (blåforskydning).
Hvis lyskilden bevæger sig væk fra iagttageren, vil lyset observeres med en større bølgelængde end den udsendte (rødforskydning).

Beregning af Dopplereffektens størrelse,
når lydgiver bevæger sig hen mod iagttageren (som på figuren):
Hvis perioden for den udsendte bølge kaldes T0, så er bølgelængden for stillestående udsendelse lig med vT0, hvor v er bølgehastigheden (vT0 = det stykke, lydbølgen har bevæget sig i løbet af periodetiden).
Den iagttagne bølgelængde er lidt mindre, nemlig så meget som lydgiveren har bevæget sig i en periodetid:
vT0 - uT0
Ved hjælp af bølgeligningen omregnes T0 til bølgelængde:

eller til frekvens:

Hvis lydgiveren bevæger sig væk fra iagttageren, skal -u blot erstattes af +u.
Samme formler gælder for lys, her skal v være lysets hastighed.

f0: Lydgiverens udsendelsesfrekvens.
λ0: Bølgelængde, hvis lydgiveren står stille.
f:
Observeret frekvens.
λ: Observeret bølgelængde
v:
Bølgehastighed.
u:
Lydgiverens hastighed.