Hastighedsbestemmelse i universet
kan ske ved en spektralanalyse af stjernelyset.


Stjernelysets spektrum vil typisk indeholde nogle mørke linier, der skyldes at bestemte bølgelængder er blevet absorberet i stjernernes atmosfære eller i gaståger i galaksen. Hver slags atom absorberer nogle bølgelængder, der er karakteristisk for det pågældende atom.

Spektrum af det udsendte lys
Ved at sammenligne med de kendte atomspektrer kan man ofte se, at stjernelysets linier er blevet forskudt i forhold til det udsendte lys.

Spektrum af det observerede lys
Forskydningen forklares ved doppler-effekt, idet en rødforskydning skyldes at stjernen (galaksen) bevæger sig væk fra os.
Ud fra skorskydningens størrelse kan hastigheden beregnes
Den observerede bølgelængde er længere (rødere) end den udsendte.
Lyset er blevet rødforskudt.
Tilbage