Afstandsbestemmelse ved hjælp af lysstyrke.

Lysstyrke er mængden af lys pr. areal pr. sekund.
For at forstå det, kan man tænke på, at det lys, der påvirker øjet, er den lysmængde, der passerer ind gennem pupillen. Det, der ikke rammer pupillens areal, går tabt (for øjet i al fald).


Hvis noget lys, en stjerne udsender (markeret som en prik på tegningen) går gennem et givent areal og fortsætter, så vil det i den dobbelte afstand gå gennem et fire gange så stort areal. Lysstyrken er altså her en fjerdedel.
 
En stjerne vil altså ses svagere, hvis den er længere væk, og stærkere, hvis den er nærmere, på samme måde som billygter bliver skarpere, når bilen kommer tættere på.
Lysstyrken er omvendt proportional med afstanden i anden potens.
Men hvordan kan man se forskel på en lille stjerne tæt ved og en stor stjerne langt borte?
Den observerede lysstyrke afhænger både af stjernens størrelse og af afstanden til den.
Det fandt Henrietta Leavitt ud af ved at studere cepheiderne i de Magellanske skyer.
Hendes resultater blev offentliggjort i 1912.

  Henrietta Leavitt
Den Store Magellanske Sky er en samling stjerner, en mini-galaxe, i nærheden af mælkevejen. Dvs. tæt nok på til at man kan observere de enkelte stjerner, men langt nok væk til at stjernernes afstand fra os er cirka den samme.

Leavitt studerede 2400 cepheider. Det er en type variable stjerner, hvis lysstyrke varierer regelmæssigt i løbet af dage eller uger. Hun kom til det resultat, at der var en entydig sammenhæng mellem lysstyrke og periode  for denne type stjerner.


Da man så fandt nogle cepheider i Mælkevejen, ikke længere væk end at afstanden til dem kunne bestemmes med parallaxemetoden, kunne man ved lysstyrkemåling og ud fra Leavitt's resultater bestemme afstanden til alle cepheider i hele universet. (Og der er cepheider i alle galaxer.)

På den måde har man fundet ud af, at afstanden til Den Store Magellanske Sky er 200000 lysår. Ligeledes har man fundet afstandene til mange andre galaxer. Der er dog lidt flere problemer at tage hensyn til end nævnt her. Fx. at gas og støv mellem galaxerne kan svække lyset.
Tilbage.