I 1929 offentliggjorde Hubble resultatet af sine observationer af fjerne galaxer. Han havde undersøgt sammenhængen mellem galaxernes afstande fra Jorden og deres hastigheder. Konklusionen var, at de alle bevægede sig væk fra Jorden med hastigheder, der var proportionale med deres afstande fra Jorden.

Proportionalitetskonstanten H blev af Hubble bestemt til ca. 500 kilometer pr. sekund pr. megaparsec.

Hubble's lov
Hvordan kan Hubble's lov forklares? En mulig forklaring er, at verdensrummet udvider sig.

I 1965 opdagede man den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling, som er en form for temperaturstråling. Dens tilstedeværelse er i overensstemmelse med, at verdensrummet har udvidet sig fra en meget varm tilstand og en meget mindre størrelse.

Man opstillede så Big Bang modellen for universet, og fandt snart flere kendsgerninger, der passede med denne model. Således kunne den forklare det observerede mængdeforhold mellem brint og helium.
Spektroskopiske observationer har vist, stoffet i verdensrummet består af 75% brint, 24% helium og 1% andre grundstoffer.
I 2003 er der offentliggjort nye målinger af mikrobølge baggrundsstrålingen. De er foretaget med den såkaldte WMAP satellit, og er meget nøjagtigere end dem, man havde tidligere.
Målingerne bekræfter Big Bang teorien for universet og giver nyere og mere nøjagtige tal for det.

  • Universet opstod for 13,7 milliarder år siden.
  • Universet er i stadig udvidelse.
  • De første stjerner begyndte at lyse 200 millioner år efter big bang.
  • Baggrundstemperaturen er 2,725 K.
  • Hubble-konstanten er 71 km/s/Mpc
  • Universet består af 4% atomer, 23% koldt mørkt stof og 73% mørk energi.
Tilbage til forside