Den rette linie fremstiller Hubble's lov (opkaldt efter den amerikanske astronom Edwin Hubble). Den betyder, at hvis en galaxe er dobbelt så langt væk fra os i sammenligning med en anden, så vil den fjerneste bevæge sig væk fra os med den dobbelte hastighed. Tilsvarende vil en galaxe, der er tre gange så langt væk, bevæge sig væk fra os med en tre gange så stor hastighed, osv.

Hvert punkt i diagrammet repræsenterer en galakse. Punkterne ligger ikke helt på den rette linie. Det skyldes dels måleusikkerhed, dels at galakserne også har en mere tilfældig bevægelse rundt om hinanden. Nogenlunde midt i diagrammet er der en samling galaxer, der har næsten samme afstand fra os, men noget forskellige hastigheder. Disse galaxer tilhører en galaxehob, der roterer. Derfor er det kun deres middelhastighed, der passer med Hubbles lov.

Tilbage.