Mikrobølgestrålingen er en temperaturstråling, der viser at verdensrummet har en temperatur på 2,7 K. Strålingen er næsten ens i alle retninger, men der er dog nogle meget små afvigelser. WMAP satellitten har i 2001-2002 målt disse afvigelser med meget stor nøjagtighed. Resultatet ses på himmelkortet til højre, hvor farverne angiver afvigelser fra den gennemsnitlige temperatur. Røde områder er varmere, blå er koldere. Afvigelserne udgør kun nogle milliontedele grader.
himmelkort
Himmelkort
Man kunne forvente, at disse små  afvigelser i temperaturen var tilfældige fluktuationer. Det viser sig imidlertid, at de udviser en vis periodicitet. Grafen her viser denne periodicitet for en samling af tidligere målinger. Der er et maximum omkring én grad. Det vil sige, at temperaturafvigelserne har en tendens til at skifte mellem varmere og koldere hen over himlen i én grads perioder. Den optrukne kurve er den teoretiske ifølge big bang modellen. Teorien er, at der i en tidlig fase af universets udvidelse opstår stående bølger (lydbølger) i stoffet.
big bang model
Her er så den tilsvarende graf med WMAP satellittens nye nøjagtigere målinger. Det ses, er der er meget god overensstemmelse med big bang teoriens kurve. Det største usikkerhedpunkt er det grå område, der viser forskellige muligheder inden for big bang modellen. Målingerne er endnu ikke nøjagtige nok til at skelne mellem disse muligheder.


Tilbage.

WMAP resultat